COVID-19


Vill poängtera följande ännu en gång;

  • Att ni ENDAST KAN SITTA UTOMHUS. Kommer regnet kan ni tyvärr EJ sitta i verandan.
  • TOALETTEN STÄNGD, Närmaste toalett finns vid stora parkering nedanför Thielska. Följ bilvägen ca 5 min gångväg.

För att förhindra smittspridning av Covid-19, har vi tvingats vidta strikta åtgärder, allt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi gör ett försök till att hålla öppet och hoppas naturligtvis på att vi alla bidrar till att förhindra smittspridning.

  • Blomkrukor visar avstånd
  • Sittplatser endast utomhus
  • Antalet bord och stolar är kraftigt reducerade, dessa får ej flyttas
  • Vi erbjuder därför en ”picknick”-påse att ta med ut i naturen, med valfritt innehåll
  • Handdesinfektion kommer att finnas för rengöring av händer innan beställning samt vid kortterminal
  • Dricksvatten finns att köpa på flaska
  • Verandan inomhus hålls stängd tills vidare
  • Toalett stängd tills vidare (Närmaste toalett vid parkeringen ca 5 min gångväg runt udden)

Vi gör detta för att skydda er som gäst och vår personal från smitta.

Var rädd om dig och alla andra!